Equipment database

Search by location
tool/instrument
or process

• Search database •

NanoLabNL gaat de komende jaren flink investeren in het verbeteren van haar onderzoeksfaciliteiten voor nanotechnologie. Deze week werd door de minister van Economische Zaken een financiële impuls toegekend vanuit het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF). Met deze impuls kan het Nederlandse samenwerkingsverband voor open-access cleanroomfaciliteiten de ontwikkeling versterken van proof-of-concepts, demonstrators en kleinschalige productie. De totale investering bedraagt 13,5 miljoen euro, de helft daarvan komt voor rekening van de NanoLabNL-partners, vijftig procent wordt gefinancierd vanuit het Toekomstfondskrediet. Deze investeringen zijn cruciaal voor nanotechnologie onderzoeksactiviteiten, waaronder nieuwe materialen, fotonica, quantum technologie, nanoelektronica en microfluidica.

Onderzoek vertalen naar toepasbare oplossingen

Met de aanvullende investering geeft NanoLabNL de kwaliteit van de onderzoeksfaciliteiten in de komende vier jaar een stevige impuls met als doel de vertaling van onderzoek naar toepassingen te versnellen. Hierdoor blijft Nederland internationaal competitief op het gebied van nanotechnologie onderzoek en innovatie in complex materials, integrated photonics en quantum engineering.
“We hebben met NanoLabNL een uniek en complementair netwerk van onderzoeksfaciliteiten waarmee we internationaal een voorloperspositie hebben verworven. Die positie behouden we door een unieke combinatie van state-of-the-art onderzoek te faciliteren en commercialisatie te blijven stimuleren, door samenwerking met industrie én door toegang te verlenen aan bedrijven. Met deze investering zetten we daar de noodzakelijke stappen in”, aldus prof. dr. ir. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, voorzitter van de stichting NanoLabNL.

NanoLabNL investeert in drie proceslijnen, te weten:

• Pilot line for complex materials (MESA+ NanoLab - Universiteit Twente)
Toepassingen waarin complexe (oxide) materialen een rol spelen, vereisen speciale apparatuur. Centraal In deze lijn staat de in Twente ontwikkelde PLD (Pulsed Laser Depositie) techniek. Realisatie van een proceslijn voor integratie van deze materialen op een industriële schaal biedt de mogelijkheid om de hoge kwaliteit te borgen.
• Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
Voor de fabricage van nieuwe generaties Photonic Integrated Circuits is een faciliteit vereist met state-of-the-art equipment voor de processing van Indium Phosfide en gerelateerde III/V halfgeleiders. De oprichting van het Institute for Photonic Integration als onderdeel van het Photon Delta initiatief in Eindhoven zal gaan zorgen voor een extra intern en extern gebruik van NanoLab@TU/e. De Investeringen in apparatuur focust zich op Photonic Integration.
• Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft)
Nieuwe generatie quantum devices en de verdere technologische ontwikkelingen van QuTech en externe gebruikers vereisen de beschikbaarheid van state‐of‐the‐art nanofabricage tools. Hiertoe worden steeds verdergaande eisen gesteld aan beheersing van condities op nanoschaal van de fabricageprocessen, zoals bijvoorbeeld beheersing van interfaces, laagdiktes, composities en verontreinigingen. De voorgestelde investering focust zich qua specificaties op nieuwe quantum devices.

Meer informatie

Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken: 134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten

Nieuwsbericht nos.nl: 3D-printer en andere innovaties krijgen 134 miljoen euro extra

Over NanoLabNL

Nanotechnologie werkt op een schaal van nanometers, miljoenste millimeters. Onderzoek doen op dit gebied vergt veel van een laboratorium, dat extreem schoon en zo veel mogelijk trillingvrij moet zijn. Via NanoLabNL exploiteren de universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente, samen met TNO en Philips Innovation Services, de vier Nederlandse laboratoria op het gebied van nanotechnologie. NanoLabNL is opgenomen op de nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Over het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF)

Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten, maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds dat in 2014 is opgericht, en is bedoeld voor hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van onderzoeksinstellingen. Met het krediet investeert het Rijk in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn voor terugbetaling vastgelegd.

 

NanoLabNL will invest firmly in its research facilities in the coming years. This week, the Dutch Ministry of Economic Affairs confirmed a financial contribution to the activities of NanoLabNL, as part of the so-called Toekomstfonds (Future Fund). The Dutch national facility for nanotechnological research will use the acquired resources to stimulate the development of proof-of-concepts, demonstrators and small scale production.
The total investment sums up to 13,5 million euros, with 50 per cent covered by the NanoLabNL partners and the other half being invested from the Toekomstfonds. The investments appear crucial for future nanotechnological research activities, including new materials, photonics, quantum technology, nanoelectronics, and micro fluids.

From research to practice

With the additional funds, NanoLabNL will improve its research facilities, accelerating the application of research results in new products and services. “With NanoLabNL, we have a unique and complementary network of research facilities that gives the Netherlands a frontrunner position internationally”, states prof.dr. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, president of the NanoLabNL foundation. “That position can only be retained with a combination of facilitating state-of-the-art research, stimulating commercialization and intensifying the collaboration with the industry, providing open access to our facilities to promising companies and ideas. This investment will mean a substantial step in accomplishing that.”
Investment programme
NanoLab will invest in three process lines:
- Pilot line for complex materials (MESA+ Nanolab - University of Twente)
Applications in which complex (oxide) materials play a role, require specific equipment. The process line is centered around the in Twente developed Pulsed Laser Deposition (PLD) technique. Realization of a process line for integration of these materials on an industrial scale will offer opportunities to secure high quality outcome.
- Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
For the production of new generations Photonic Integrated Circuits), a facility with state-of-the-art equipment for the processing of Indium Phosphide and related III/V semiconductors is required. Establishing the Institute for Photonic Integration as part of the Photon Delta initative in Eindhoven will boost both internal and external use of NanoLab@TU/e. The investment in equipment will focus on Photonic Integration.
- Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft)
Next generation quantum devices and further technological development of QuTech and external usage require the availability of state-of-the-art nano production tools. It is increasingly important to meet more stringent demands on controlling conditions of nanoscale manufacturing processes, such as interfaces, layer thicknesses, compositions and contaminants. The proposed investment focuses on new quantum devices.

About NanoLabNL

Nanotechnology operates at the scale of nanometres – that is, millionths of millimetres. Research in this field makes great demands on laboratories; they must be extremely clean and as vibration-free as possible. In the framework of NanoLabNL TU Delft, Eindhoven University of Technology, University of Groningen and University of Twente, working with TNO and Philips Innovation Services, run the Netherlands' four laboratories equipped for nanotechnology research. NanoLabNL is included in the National Roadmap for large-scale research facilities.

About the Toekomstfonds

The Toekomstfonds (Future Fund), more specific the Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF; Future Fund Credit Scheme for Research Facilities) was founded in 2014, and is meant for research facilities of the national research institutes. With the credit scheme, the national government invests in high quality facilities for research, which are significantly contributing to new innovative products and services. The credit scheme offers interest-free loans that need to be refunded. Because the fund aims at research that is in a relatively early stage, long-term repayments are applied.

Industriële partijen als startende en jonge bedrijven die bezig zijn een bedrijf te bouwen rond onderzoeksresultaten, kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van nanotechnologische labs van NanoLabNL. NanoLabNL, het samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen op het gebied van infrastructuur voor nanotechnologie, is gestart met een 6e voucherronde. 

NanoLabNL-voucher van €7.500,-

Een NanoLabNL-voucher is €7.500,- waard en geeft een bedrijf het recht 50 tot 75 uur zelfstandig gebruik te maken van de faciliteiten van nanotechnologische labs (incl. training) en/of advies daarover. De NanoLabNL-labs zijn gevestigd in Delft, Eindhoven, Enschede en Groningen en beschikken elk over hun eigen expert-technologie. Bedrijven die voor het eerste keer gebruikmaken van de NanoLabNL-faciliteiten kunnen tot 1 juni 2016 (14.00 u) een aanvraag voor een voucher indienen. 

Kennismaken met nanotechnologische onderzoeksfaciliteiten

Met de vouchers kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier kennismaken met de beschikbare onderzoeksfaciliteiten en wordt bedrijvigheid gestimuleerd. In de afgelopen jaren werden tientallen vouchers uitgereikt aan bedrijven. In deze 6e voucherronde biedt NanoLabNL wederom 10 vouchers aan ter waarde van 7.500,- euro per stuk. Lees meer over bedrijven die gebruik hebben gemaakt van een NanoLabNL-voucher, zoals Technobis en Tide Microfluidics in het artikel Toename van start-ups in nanotechnologie

Meer informatie en aanvragen van een voucher

Voor meer informatie over de vouchers en de procedure kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoofd programmabureau NanoLabNL. 

Over NanoLabNL

Nanotechnologie werkt op een schaal van nanometers, miljoenste millimeters. Onderzoek doen op dit gebied vergt veel van een laboratorium, dat extreem schoon en zo veel mogelijk trillingsvrij moet zijn. Via NanoLabNL exploiteren de universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente, samen met TNO en Philips Innovation Services, de vier Nederlandse laboratoria op het gebied van nanotechnologie. NanoLabNL is opgenomen op de Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.
www.nanolabnl.nl


Largest nanotechnology research laboratory in the Netherlands celebrates its first five years
 

On 5 November 2010, King Willem-Alexander (who was still a Prince at the time) wrote ‘I declare the MESA+ NanoLab open' on a human hair. Since that day, the largest nanotechnology research facility in the Netherlands has been a reality. This week, NanoLab is celebrating its fifth anniversary on the University of Twente campus. Over the past five years, the lab has vaporized five kilogrammes of gold, conducted 120,000 hours of research, cleaned 20,000 suits and published 2000 scientific articles. Here we take a look at five years of the NanoLab in ten figures.

The MESA+ NanoLab provides facilities for researchers from the University of Twente and the business community to carry out research work in the field of nanotechnology. For example, they are working on new materials and conducting research into storing (renewable) energy, applications for early diagnosis and new forms of electronics. The cleanroom has a surface area of 1250 square metres and its construction involved some extremely strict specifications in order to ensure maximum safety and prevent unwanted contamination from the outside environment.

1) 120,000 hours of cleanroom research

Over the past five years, at least 120,000 hours of research have been done in the pristine environment of the cleanroom. A significant portion of this research - about 40,000 hours - was conducted by researchers from outside companies. Much of the research carried out by scientists from the University of Twente - who spent 70,000 hours in the lab - involved working with or on behalf of industry. Master’s students from the University of Twente, mainly from the programmes in Nanotechnology, Applied Physics and Electrical Engineering, are also able to use the high-tech facilities for their research projects. They completed about 10,000 hours of research.

2) over 2000 publications

Over the past five years, research carried out in MESA+, a large proportion of which has taken place in the NanoLab, has resulted in over 2000 scientific publications based on ground-breaking research. A remarkable number of these were published in high-profile scientific publications such as Nature and Science (here are some recent examples 1, 2, 3, 4).

3) 594 employees, 47 nationalities

MESA+ currently has 594 employees from 47 different countries. These include 44 professors, 279 doctoral candidates, 111 postdoctoral researchers and 60 technicians.

4) 5 kilogrammes of gold vaporized

One of the NanoLab’s specialities is creating extremely thin layers with a thickness of just one atom. This involves vaporizing a material, such as gold, which then condenses on a surface to form an extremely thin layer. By layering multiple very thin layers over each other, it is possible to create completely new materials with properties that have never been previously observed. Over the last five years, no fewer than five kilogrammes of gold have been vaporized. That is the equivalent of a layer of gold leaf (100 nanometres thick) the size of a two-lane highway stretching for 3.5 kilometres.

5) 40,000 wafers

A total of 40,000 wafers have been used in the NanoLab over the last five years. These are thin, flat silicon discs which can be used to make computer chips, for example, by creating or modifying thin atomic layers within them. Millions of transistors can be contained in a single wafer.

6) 7,500 visitors

Over the past five years, NanoLab has welcomed around 7,500 visitors, including a future king. This number includes about 3,000 students. For MESA+, it is very important to encourage an interest in science and technology among young people. The number of school pupils who come to visit the lab is growing every year. In its anniversary year, MESA+ will also organize additional opportunities for students to come and visit.

7) 29 patents

The University of Twente’s Business Development Team helps researchers to protect their discoveries and develop business cases and assists with the transfer of knowledge to a new or existing business. Over the past five years, MESA+ has applied for no less than 29 patents for new inventions. The Business Development Team is committed to encouraging entrepreneurship among employees in a range of areas, such as by setting up spin-off companies. This has recently led to the new start-ups Euro Kite and Tide Microfluidics.

8) 295 theses

An important part of the research done in the lab is carried out by PhD students from MESA+. Over the past five years, no fewer than 295 scientists have gained their PhD on the basis of research done at MESA+.

9) 20,000 suits

People have a picture of nano scientists wearing something that looks like a space suit, sealed off from the outside world. But in fact the suits are not worn to protect the scientists, but to protect the materials that they are working with from contamination by humans. A single skin cell or a tiny hair can be fatal to materials at the nanoscale. In five years, no fewer than 20,000 suits have been cleaned.

10) 5.25 billion cubic metres of air purified

The cleanroom in the NanoLab is an extremely clean environment. The air has to be purified to prevent dust, hair, and skin cells (all of which are many times larger than the components that are created in the lab) from interfering with experiments. The air in the building is being replaced continuously. Over the last five years, over 5 billion cubic metres of air have been purified. That is the equivalent of the total amount of air consumed by the entire population of the Netherlands in 10 days.


Source: University of Twente

Micro and nano engineering conference 2015 (MNE 2015) is the 41st international conference on micro- and nanofabrication and manufacturing using lithography and related techniques. MNE 2015 takes place on 21-24 September. 

The conference brings together engineers and scientists from all over the world to discuss recent progress and future trends in the fabrication and application of micro- and nanostructures and devices. Applications in electronics, photonics, electromechanics, environment, life sciences and biology are also discussed.

The conference MNE 2015 will be held at the World Forum in The Hague, The Netherlands. NanoLabNL is sponsor of MNE 2015.

 

 

 

 

News & Agenda

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2018-04-10

Location: Delft

Symposium on Direct Write, Optical, Ion and Electron Beam Lithography >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-12-08

Location: Delft

Nieuwe extreem UV licht faciliteit EBL-2 van TNO ziet 'first light' >>>

Date: 2016-11-09

Location: Eindhoven

Grand opening NanoAccess Lab TU/e >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

News & Agenda NanoLab

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

Kwaliteitsimpuls voor onderzoeksfaciliteiten NanoLabNL met bijdrage uit Toekomstfonds >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

NanoLabNL boosts quality of research facilities as Dutch Toekomstfonds invests firmly >>>

Date: 2016-04-18

Location: NanoLabNL

Gratis gebruik faciliteiten nanotechnologische labs >>>