Equipment database

Search by location
tool/instrument
or process

• Search database •


NanoLabNL ontvangt 17 miljoen euro uit de Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten voor de fabricage van
nieuwe materialen, sensoren en devices met unieke nanostructuren. Staatsecretaris Sander Dekker van OCW en voorzitter Jos Engelen van NWO maakten dit vandaag bekend. Hiermee investeren NWO en OCW structureel in hoogwaardige apparatuur voor toponderzoek. Het totaalbudget voor het NanoLabNL-programma Quantum Electrical Engineering (QuEEN) bedraagt hiermee zo'n 22 miljoen euro. Bekijk hier het filmpje dat NWO maakte over NanoLabNL. 

Roadmap foto 

 

 

 

 

 

 

 

 NanoLabNL

NanoLabNL is hét Nederlandse fabricagecentrum voor onderzoek en innovatie in nanotechnologie, met locaties in Twente, Delft, Groningen en Eindhoven. Het is een unieke faciliteit, met hoogwaardige infrastructuur, gericht op universiteiten, jonge bedrijven, researchinstituten en gevestigde industrieën. Binnen NanoLabNL is er, naast quantum electrical engineering, expertise en apparatuur beschikbaar op gebieden zoals bionanotechnologie, nanomedicine, microfluidica, fotonica en nano-elektronica.

QuEEn: Quantum electrical engineering

NanoLabNL zet in het investeringsprogramma QuEEn specifiek in op het focusgebied quantum electrical engineering. Er wordt gewerkt aan het ontdekken van nieuwe materialen en materiaalstructuren metbijzondere quantumeigenschappen. Met innovatieve fabricagetechnieken maakt NanoLabNL complexe sensoren en -detectoren, die minieme krachten kunnen meten dankzij een ongekende gevoeligheid. Nanoscale devices, geproduceerd in de cleanrooms van NanoLabNL, zijn van belang voor bijvoorbeeld het onderzoek naar het creëren van een quantumcomputer, voor ontwikkeling van piezo-materialen voor de inkjet-industrie en voor kleinschalige productie van diagnostische devices voor de medische sector.

Vouchers voor industriële partners

De deuren van NanoLabNL staan niet alleen open voor wetenschappelijk onderzoek. Ook bedrijven zijn welkom. Zo reikte NanoLabNL in 2013 vouchers uit aan 28 industriële partijen, bijvoorbeeld startende en jonge bedrijven die bezig zijn een bedrijf te bouwen rond onderzoeksresultaten Ook in 2014 reikt NanoLabNL wederom 10 vouchers uit. Geïnteresseerde bedrijven kunnen voor 1 oktober een voucher aanvragen.

Meer informatie en interviewverzoeken

Voor meer informatie over NanoLabNL en over deze toekenning kunt u contact opnemen met Miriam Luizink, voorzitter Stichtingsbestuur NanoLabNL (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / +31 (0)53 489 2733).

Voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Margit de Kok, communicatieadviseur NanoLabNL (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +31 (0)15 278 8961)

Website NanoLabNL: www.nanolabnl.nl

Twitter: @nanolabnl

Over de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar voor de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten en tweejaarlijks kent NWO dit geld toe aan onderzoeksteams die hier aanspraak op willen maken. Een
adviescommissie van NWO beoordeelt ingediende projecten op wetenschappelijke kwaliteit, belang voor innovatie, belang voor Nederland en kwaliteit van de opzet naast financiële en technische criteria. Op de Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten staan sinds 2012 in totaal 29 onderzoeksfaciliteiten waarvan er nu zes financiering ontvangen.

Meer informatie: www.nwo.nl


1st International Conference on Micro- and Nanofluidics 
Fundamentals & Applications
18-21 May 2014
University of Twente - The Netherlands

Micro- and nanofluidics has considerably matured over the last 2 decades. This holds both for the fundamental understanding of the flow on a micro- and nanoscale and for the applications in industry. Various start-up companies have been founded and global players have realized the importance of the field. Applications can be found in the chip-industry, medical diagnostics, drug development and delivery, ink-jet printing, ... Interestingly enough, more fundamentally oriented and more application oriented scientists in this field have stayed rather separate, generally visiting different conferences. The aim of the present 3-day international Flow14 conference is to overcome this separation and to bridge the gap between these two branches of micro- and nanofluidics.

More information: www.flow14conference.com

Tweede voucherronde: nog eens 10 innovatieve nanobedrijven ontvangen NanoLabNL voucher

NanoLabNL, het samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen op het gebied van infrastructuur voor nanotechnologie, heeft voor de tweede keer dit jaar 10 vouchers uitgereikt aan nieuwe industriële gebruikers van onze NanoLabNL-faciliteiten. De vouchers, ter waarde van €7.500,- per stuk, geven recht op 50 tot 75 uur zelfstandig gebruik van de faciliteiten (incl. training) en/of advies daarover. De vouchers zijn voor industriële partijen, bijvoorbeeld startende en jonge bedrijven die bezig zijn een bedrijf op te bouwen rond onderzoeksresultaten. Met de vouchers maken deze bedrijven op een laagdrempelige manier kennis met onze onderzoeksfaciliteiten en stimuleren we de bedrijvigheid.

Op 4 maart 2013 verschenen in C2W LIFE SCIENCES: "MIljoenenapparatuur voor Jonge nanobedrijven". Over NanoLabNL, de vouchers van NanoLabNL en een interview met Rutger van Raalten van Minus9, één van de bedrijven die een voucher heeft ontvangen. Meer informatie over C2W: www.c2w.nl

Klik op het artikel voor de PDF-versie.

Miljoenenapparatuur

NanoLabNL, the cooperative consortium of research institutes in the field of nanotechnology infrastructure, presented ten vouchers to new industrial users of our NanoLabNL facilities. The vouchers, worth €7,500 each, entitle holders to 50 - 75 hours of independent use of the facilities (including training) and/or related advice. The vouchers are intended for industrial parties such as start-ups and young companies that are building up a business based on research results. These vouchers allow companies to acquaint themselves with our research facilities in an accessible way, and are a way for us to stimulate commercial activity in this field.

Recipients
Of the 28 requests for vouchers NanoLabNL selected the following ten companies as recipients: AeroTech Development B.V., Bronkhorst High-Tech BV, Demcon, DENSsolutions, Minus9, MyLife Technologies BV, PhotonX Networks B.V., Satrax, Succesun and Tide Microfluidics.

These were all companies that had not previously made use of the NanoLabNL facilities and had submitted requests that could be technically and independently realised within the facilities. The companies will be getting down to work at NanoLabNL in the near future.

New opportunities for vouchers
Due to the success of this voucher round, the Board of the NanoLabNL Foundation has decided to hold two additional voucher rounds in 2013. More information on these rounds will be available shortly on www.nanolabnl.nl.

About NanoLabNL
Nanotechnology operates at the scale of nanometres – that is, millionths of millimetres. Research in this field makes great demands on laboratories; they must be extremely clean and as vibration-free as possible. In the framework of NanoLabNL TU Delft, Eindhoven University of Technology, University of Groningen and University of Twente, working with TNO and Philips Innovation Services, run the Netherlands' four laboratories equipped for nanotechnology research. NanoLabNL is included in the National Roadmap for large-scale research facilities.

For more information on the vouchers and the procedure please contact Rens Vandeberg, head of programme office NanoLabNL at Technology Foundation STW (+31 (0)30 6001 357).

For more information on NanoLabNL please contact Miriam Luizink, chairperson of the Board of the NanoLabNL Foundation (+31 (0)53 489 2733).

More information about the 10 companies

AeroTech Development B.V.: www.atdnano.com
Bronkhorst High-Tech BV: www.bronkhorst.com
Demcon: www.demcon.nl
DENSsolutions: www.denssolutions.com
Minus9: www.minus9.nl
MyLife Technologies BV: www.mylifetechnologies.nl
PhotonX Networks B.V.: website under construction
Satrax: www.satrax.nl
Succesun: http://www.succesun.com/
Tide Microfluidics: www.tidemicrofluidics.com

 

News & Agenda

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2018-04-10

Location: Delft

Symposium on Direct Write, Optical, Ion and Electron Beam Lithography >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-12-08

Location: Delft

Nieuwe extreem UV licht faciliteit EBL-2 van TNO ziet 'first light' >>>

Date: 2016-11-09

Location: Eindhoven

Grand opening NanoAccess Lab TU/e >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

News & Agenda NanoLab

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

Kwaliteitsimpuls voor onderzoeksfaciliteiten NanoLabNL met bijdrage uit Toekomstfonds >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

NanoLabNL boosts quality of research facilities as Dutch Toekomstfonds invests firmly >>>

Date: 2016-04-18

Location: NanoLabNL

Gratis gebruik faciliteiten nanotechnologische labs >>>