Equipment database

Search by location
tool/instrument
or process

• Search database •

NanoLabNL gaat de komende jaren flink investeren in het verbeteren van haar onderzoeksfaciliteiten voor nanotechnologie. Deze week werd door de minister van Economische Zaken een financiële impuls toegekend vanuit het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF). Met deze impuls kan het Nederlandse samenwerkingsverband voor open-access cleanroomfaciliteiten de ontwikkeling versterken van proof-of-concepts, demonstrators en kleinschalige productie. De totale investering bedraagt 13,5 miljoen euro, de helft daarvan komt voor rekening van de NanoLabNL-partners, vijftig procent wordt gefinancierd vanuit het Toekomstfondskrediet. Deze investeringen zijn cruciaal voor nanotechnologie onderzoeksactiviteiten, waaronder nieuwe materialen, fotonica, quantum technologie, nanoelektronica en microfluidica.

Onderzoek vertalen naar toepasbare oplossingen

Met de aanvullende investering geeft NanoLabNL de kwaliteit van de onderzoeksfaciliteiten in de komende vier jaar een stevige impuls met als doel de vertaling van onderzoek naar toepassingen te versnellen. Hierdoor blijft Nederland internationaal competitief op het gebied van nanotechnologie onderzoek en innovatie in complex materials, integrated photonics en quantum engineering.
“We hebben met NanoLabNL een uniek en complementair netwerk van onderzoeksfaciliteiten waarmee we internationaal een voorloperspositie hebben verworven. Die positie behouden we door een unieke combinatie van state-of-the-art onderzoek te faciliteren en commercialisatie te blijven stimuleren, door samenwerking met industrie én door toegang te verlenen aan bedrijven. Met deze investering zetten we daar de noodzakelijke stappen in”, aldus prof. dr. ir. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, voorzitter van de stichting NanoLabNL.

NanoLabNL investeert in drie proceslijnen, te weten:

• Pilot line for complex materials (MESA+ NanoLab - Universiteit Twente)
Toepassingen waarin complexe (oxide) materialen een rol spelen, vereisen speciale apparatuur. Centraal In deze lijn staat de in Twente ontwikkelde PLD (Pulsed Laser Depositie) techniek. Realisatie van een proceslijn voor integratie van deze materialen op een industriële schaal biedt de mogelijkheid om de hoge kwaliteit te borgen.
• Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
Voor de fabricage van nieuwe generaties Photonic Integrated Circuits is een faciliteit vereist met state-of-the-art equipment voor de processing van Indium Phosfide en gerelateerde III/V halfgeleiders. De oprichting van het Institute for Photonic Integration als onderdeel van het Photon Delta initiatief in Eindhoven zal gaan zorgen voor een extra intern en extern gebruik van NanoLab@TU/e. De Investeringen in apparatuur focust zich op Photonic Integration.
• Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft)
Nieuwe generatie quantum devices en de verdere technologische ontwikkelingen van QuTech en externe gebruikers vereisen de beschikbaarheid van state‐of‐the‐art nanofabricage tools. Hiertoe worden steeds verdergaande eisen gesteld aan beheersing van condities op nanoschaal van de fabricageprocessen, zoals bijvoorbeeld beheersing van interfaces, laagdiktes, composities en verontreinigingen. De voorgestelde investering focust zich qua specificaties op nieuwe quantum devices.

Meer informatie

Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken: 134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten

Nieuwsbericht nos.nl: 3D-printer en andere innovaties krijgen 134 miljoen euro extra

Over NanoLabNL

Nanotechnologie werkt op een schaal van nanometers, miljoenste millimeters. Onderzoek doen op dit gebied vergt veel van een laboratorium, dat extreem schoon en zo veel mogelijk trillingvrij moet zijn. Via NanoLabNL exploiteren de universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente, samen met TNO en Philips Innovation Services, de vier Nederlandse laboratoria op het gebied van nanotechnologie. NanoLabNL is opgenomen op de nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Over het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF)

Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten, maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds dat in 2014 is opgericht, en is bedoeld voor hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van onderzoeksinstellingen. Met het krediet investeert het Rijk in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn voor terugbetaling vastgelegd.

 

News & Agenda

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2018-04-10

Location: Delft

Symposium on Direct Write, Optical, Ion and Electron Beam Lithography >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-12-08

Location: Delft

Nieuwe extreem UV licht faciliteit EBL-2 van TNO ziet 'first light' >>>

Date: 2016-11-09

Location: Eindhoven

Grand opening NanoAccess Lab TU/e >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

News & Agenda NanoLab

Date: 2018-12-07

Location: NanoLabNL

NanoLab NL at MicroNanoConference 2018 >>>

Date: 2018-06-04

Location: NanoLabNL

NanoLabNL key partner in new initiative EuroNanoLab >>>

Date: 2017-08-25

Location: NanoLabNL

'Help the Netherlands to keep its leading position in nanotechnology' >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

Kwaliteitsimpuls voor onderzoeksfaciliteiten NanoLabNL met bijdrage uit Toekomstfonds >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

NanoLabNL boosts quality of research facilities as Dutch Toekomstfonds invests firmly >>>

Date: 2016-04-18

Location: NanoLabNL

Gratis gebruik faciliteiten nanotechnologische labs >>>