Equipment database

Search by location
tool/instrument
or process

• Search database •

08-05-2017 & 09-05-2017

This year the first European Nanofabrication Research Infrastructure Symposium (ENRIS 2017) will take place on 8-9 May in Trondheim, Norway. This European conference on cleanroom operation, management and user training is organized by the Nordic Nanolab Network in cooperation with EuroNanoLab. The programme comprises presentations and discussions on cleanroom related topics. The  participants are involved in cleanroom management and administration and come from all over Europe. Furthermore, all attendees are invited to participate in the Nordic Nanolab User Meeting 2017 (NNUM 2017), also taking place at NTNU during the succeeding days, 9-10 May.

Read more about ENRIS 2017.

 

 

28-10-2016

banner voucher aanvraag blauwAs of today a voucher for free use of the NanoLabNL facilities can be applied for directly. After several succesful application rounds for free vouchers, the vouchers can now be applied for throughout the year. Parties interested in free use of the NanoLabNL facilities can directly apply for a voucher. A NanoLabNL voucher has a value of 7500 euros and gives the user the right to 50 to 75 hours of independent use of the facilities of the nanotechnology labs (including training) and/or advice about this.

For industrial parties only

The vouchers are intended for industrial parties who have not previously made use of NanoLabNL's facilities. For example, starting and young companies who are busy building up a business around research results.
With the vouchers these companies can easily become acquainted with our research facilities and we stimulate the entrepreneurial activity. Over the past few years, dozens of vouchers have been awarded to companies. In this continuous call, NanoLabNL is making 10 vouchers per year available each of which is worth 7500 euros.

More information: www.nanolabnl.nl/voucher

About NanoLabNL

NanoLabNL is a Dutch national facility for nanotechnology research. Since 2004 we have been offering the use of our facilities and expertise to universities, research institutes, start-ups and industry on 4 locations in the Netherlands: Delft, Eindhoven, Groningen and Twente. Each of the NanoLabNL locations offers a range of basic and expert technologies. Read more about the NanoLabNL facilities.

 

 

NanoLabNL gaat de komende jaren flink investeren in het verbeteren van haar onderzoeksfaciliteiten voor nanotechnologie. Deze week werd door de minister van Economische Zaken een financiële impuls toegekend vanuit het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF). Met deze impuls kan het Nederlandse samenwerkingsverband voor open-access cleanroomfaciliteiten de ontwikkeling versterken van proof-of-concepts, demonstrators en kleinschalige productie. De totale investering bedraagt 13,5 miljoen euro, de helft daarvan komt voor rekening van de NanoLabNL-partners, vijftig procent wordt gefinancierd vanuit het Toekomstfondskrediet. Deze investeringen zijn cruciaal voor nanotechnologie onderzoeksactiviteiten, waaronder nieuwe materialen, fotonica, quantum technologie, nanoelektronica en microfluidica.

Onderzoek vertalen naar toepasbare oplossingen

Met de aanvullende investering geeft NanoLabNL de kwaliteit van de onderzoeksfaciliteiten in de komende vier jaar een stevige impuls met als doel de vertaling van onderzoek naar toepassingen te versnellen. Hierdoor blijft Nederland internationaal competitief op het gebied van nanotechnologie onderzoek en innovatie in complex materials, integrated photonics en quantum engineering.
“We hebben met NanoLabNL een uniek en complementair netwerk van onderzoeksfaciliteiten waarmee we internationaal een voorloperspositie hebben verworven. Die positie behouden we door een unieke combinatie van state-of-the-art onderzoek te faciliteren en commercialisatie te blijven stimuleren, door samenwerking met industrie én door toegang te verlenen aan bedrijven. Met deze investering zetten we daar de noodzakelijke stappen in”, aldus prof. dr. ir. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, voorzitter van de stichting NanoLabNL.

NanoLabNL investeert in drie proceslijnen, te weten:

• Pilot line for complex materials (MESA+ NanoLab - Universiteit Twente)
Toepassingen waarin complexe (oxide) materialen een rol spelen, vereisen speciale apparatuur. Centraal In deze lijn staat de in Twente ontwikkelde PLD (Pulsed Laser Depositie) techniek. Realisatie van een proceslijn voor integratie van deze materialen op een industriële schaal biedt de mogelijkheid om de hoge kwaliteit te borgen.
• Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
Voor de fabricage van nieuwe generaties Photonic Integrated Circuits is een faciliteit vereist met state-of-the-art equipment voor de processing van Indium Phosfide en gerelateerde III/V halfgeleiders. De oprichting van het Institute for Photonic Integration als onderdeel van het Photon Delta initiatief in Eindhoven zal gaan zorgen voor een extra intern en extern gebruik van NanoLab@TU/e. De Investeringen in apparatuur focust zich op Photonic Integration.
• Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft)
Nieuwe generatie quantum devices en de verdere technologische ontwikkelingen van QuTech en externe gebruikers vereisen de beschikbaarheid van state‐of‐the‐art nanofabricage tools. Hiertoe worden steeds verdergaande eisen gesteld aan beheersing van condities op nanoschaal van de fabricageprocessen, zoals bijvoorbeeld beheersing van interfaces, laagdiktes, composities en verontreinigingen. De voorgestelde investering focust zich qua specificaties op nieuwe quantum devices.

Meer informatie

Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken: 134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten

Nieuwsbericht nos.nl: 3D-printer en andere innovaties krijgen 134 miljoen euro extra

Over NanoLabNL

Nanotechnologie werkt op een schaal van nanometers, miljoenste millimeters. Onderzoek doen op dit gebied vergt veel van een laboratorium, dat extreem schoon en zo veel mogelijk trillingvrij moet zijn. Via NanoLabNL exploiteren de universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente, samen met TNO en Philips Innovation Services, de vier Nederlandse laboratoria op het gebied van nanotechnologie. NanoLabNL is opgenomen op de nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Over het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF)

Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten, maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds dat in 2014 is opgericht, en is bedoeld voor hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van onderzoeksinstellingen. Met het krediet investeert het Rijk in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn voor terugbetaling vastgelegd.

 

NanoLabNL will invest firmly in its research facilities in the coming years. This week, the Dutch Ministry of Economic Affairs confirmed a financial contribution to the activities of NanoLabNL, as part of the so-called Toekomstfonds (Future Fund). The Dutch national facility for nanotechnological research will use the acquired resources to stimulate the development of proof-of-concepts, demonstrators and small scale production.
The total investment sums up to 13,5 million euros, with 50 per cent covered by the NanoLabNL partners and the other half being invested from the Toekomstfonds. The investments appear crucial for future nanotechnological research activities, including new materials, photonics, quantum technology, nanoelectronics, and micro fluids.

From research to practice

With the additional funds, NanoLabNL will improve its research facilities, accelerating the application of research results in new products and services. “With NanoLabNL, we have a unique and complementary network of research facilities that gives the Netherlands a frontrunner position internationally”, states prof.dr. A.J.H.M. (Guus) Rijnders, president of the NanoLabNL foundation. “That position can only be retained with a combination of facilitating state-of-the-art research, stimulating commercialization and intensifying the collaboration with the industry, providing open access to our facilities to promising companies and ideas. This investment will mean a substantial step in accomplishing that.”
Investment programme
NanoLab will invest in three process lines:
- Pilot line for complex materials (MESA+ Nanolab - University of Twente)
Applications in which complex (oxide) materials play a role, require specific equipment. The process line is centered around the in Twente developed Pulsed Laser Deposition (PLD) technique. Realization of a process line for integration of these materials on an industrial scale will offer opportunities to secure high quality outcome.
- Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
For the production of new generations Photonic Integrated Circuits), a facility with state-of-the-art equipment for the processing of Indium Phosphide and related III/V semiconductors is required. Establishing the Institute for Photonic Integration as part of the Photon Delta initative in Eindhoven will boost both internal and external use of NanoLab@TU/e. The investment in equipment will focus on Photonic Integration.
- Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft)
Next generation quantum devices and further technological development of QuTech and external usage require the availability of state-of-the-art nano production tools. It is increasingly important to meet more stringent demands on controlling conditions of nanoscale manufacturing processes, such as interfaces, layer thicknesses, compositions and contaminants. The proposed investment focuses on new quantum devices.

About NanoLabNL

Nanotechnology operates at the scale of nanometres – that is, millionths of millimetres. Research in this field makes great demands on laboratories; they must be extremely clean and as vibration-free as possible. In the framework of NanoLabNL TU Delft, Eindhoven University of Technology, University of Groningen and University of Twente, working with TNO and Philips Innovation Services, run the Netherlands' four laboratories equipped for nanotechnology research. NanoLabNL is included in the National Roadmap for large-scale research facilities.

About the Toekomstfonds

The Toekomstfonds (Future Fund), more specific the Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF; Future Fund Credit Scheme for Research Facilities) was founded in 2014, and is meant for research facilities of the national research institutes. With the credit scheme, the national government invests in high quality facilities for research, which are significantly contributing to new innovative products and services. The credit scheme offers interest-free loans that need to be refunded. Because the fund aims at research that is in a relatively early stage, long-term repayments are applied.

Industriële partijen als startende en jonge bedrijven die bezig zijn een bedrijf te bouwen rond onderzoeksresultaten, kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van nanotechnologische labs van NanoLabNL. NanoLabNL, het samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen op het gebied van infrastructuur voor nanotechnologie, is gestart met een 6e voucherronde. 

NanoLabNL-voucher van €7.500,-

Een NanoLabNL-voucher is €7.500,- waard en geeft een bedrijf het recht 50 tot 75 uur zelfstandig gebruik te maken van de faciliteiten van nanotechnologische labs (incl. training) en/of advies daarover. De NanoLabNL-labs zijn gevestigd in Delft, Eindhoven, Enschede en Groningen en beschikken elk over hun eigen expert-technologie. Bedrijven die voor het eerste keer gebruikmaken van de NanoLabNL-faciliteiten kunnen tot 1 juni 2016 (14.00 u) een aanvraag voor een voucher indienen. 

Kennismaken met nanotechnologische onderzoeksfaciliteiten

Met de vouchers kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier kennismaken met de beschikbare onderzoeksfaciliteiten en wordt bedrijvigheid gestimuleerd. In de afgelopen jaren werden tientallen vouchers uitgereikt aan bedrijven. In deze 6e voucherronde biedt NanoLabNL wederom 10 vouchers aan ter waarde van 7.500,- euro per stuk. Lees meer over bedrijven die gebruik hebben gemaakt van een NanoLabNL-voucher, zoals Technobis en Tide Microfluidics in het artikel Toename van start-ups in nanotechnologie

Meer informatie en aanvragen van een voucher

Voor meer informatie over de vouchers en de procedure kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoofd programmabureau NanoLabNL. 

Over NanoLabNL

Nanotechnologie werkt op een schaal van nanometers, miljoenste millimeters. Onderzoek doen op dit gebied vergt veel van een laboratorium, dat extreem schoon en zo veel mogelijk trillingsvrij moet zijn. Via NanoLabNL exploiteren de universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente, samen met TNO en Philips Innovation Services, de vier Nederlandse laboratoria op het gebied van nanotechnologie. NanoLabNL is opgenomen op de Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.
www.nanolabnl.nl

News & Agenda

Date: 2017-06-07

Location: Twente

3-day course Pulsed Laser Deposition >>>

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2017-04-20

Location: Eindhoven

Short course Atomic Layer Deposition >>>

Date: 2017-04-07

Location: Groningen

Conference Fysica 2017 in Groningen >>>

Date: 2016-12-08

Location: Delft

Nieuwe extreem UV licht faciliteit EBL-2 van TNO ziet 'first light' >>>

Date: 2016-11-09

Location: Eindhoven

Grand opening NanoAccess Lab TU/e >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

Date: 2016-09-30

Location: Twente

Scale-up facility for microfluidic systems >>>

News & Agenda NanoLab

Date: 2017-05-08

Location: NanoLabNL

European symposium ENRIS 2017 >>>

Date: 2016-10-28

Location: NanoLabNL

Free use of NanoLabNL facilities for industrial parties >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

Kwaliteitsimpuls voor onderzoeksfaciliteiten NanoLabNL met bijdrage uit Toekomstfonds >>>

Date: 2016-06-09

Location: NanoLabNL

NanoLabNL boosts quality of research facilities as Dutch Toekomstfonds invests firmly >>>

Date: 2016-04-18

Location: NanoLabNL

Gratis gebruik faciliteiten nanotechnologische labs >>>

Date: 2016-02-26

Location: NanoLabNL

Photonic Integration Symposium on 25 April >>>

Date: 2015-11-06

Location: NanoLabNL

Five years of the nanolab at the University of Twente in ten figures >>>

Date: 2015-10-07

Location: NanoLabNL

Negen innovatieve nanobedrijven ontvangen NanoLabNL-voucher >>>